Llegir en veu alta

Activitats als centres educatius

Els centres interessats a participar en el Certamen faran la inscripció i rebran el material didàctic i l’assessorament necessari per a dur a terme la primera fase del certamen. En aquest material s’inclou un dossier didàctic per reforçar la tasca del professorat a l’aula i un llistat de lectures recomanades per treballar la lectura en veu alta.

Durant aquesta primera fase, els centres educatius treballaran la lectura en veu alta a les seues aules de la manera que creguen més convenient. A més, el centre educatiu realitzarà internament la selecció dels seus representants per a participar en el Certamen Local. Cada centre és autònom per a decidir com ho fa. El nombre de representants per cada centre escolar vindrà determinat pel nombre d’escoles participants en cada fase local i es comunicarà, amb la deguda antelació, a cada centre inscrit.

És recomanable que el centre seleccione un altre alumne de reserva per a cada categoria, per si el titular escollit no es pogués presentar al Certamen (en la categoria de lectura col·lectiva ha de ser un grup de tres alumnes).