Llegir en veu alta

Cursos i tallers

DE VIVA VEU facilita un catàleg de propostes per a l’organització de CURSOSTALLERS. Són propostes professionals per a facilitar l’experiència de la lectura en veu alta, dirigides a mestres, pares, alumnes, clubs de lectura, educació d’adults i membres d’altres col·lectius i associacions.

  • Cursos i tallers, dirigits a mestres, per a facilitar materials i tècniques de treball per a l’ensenyament de la lectura en veu alta.
  • Cursos i tallers, dirigits a pares, per a facilitar tècniques de lectura en veu alta amb els seus fills.
  • Tallers per millorar les capacitats lectores en general.
  • Tallers per a gaudir de la lectura en veu alta.

Com sonen les paraules?

2n i 3er cicle de primària, 1er i 2n cicle ESO i Adults
55 minuts
A càrrec de: Francesc Fenollosa

Mitjançant les tècniques, ferramentes i recursos del doblatge de pel·lícules, desenvoluparem una activitat que potenciarà la pràctica de la lectura en veu alta i que afavorirà el plaer i el goig ja que permetrà als assistents realizar alocucions i escoltar la pròpia veu.

De Viva Veu Contem

Mestres, professors, pares, mediadors (pot adaptar-se per a fer amb pares i xiquets)
2 hores
A càrrec de: Sènia. Projectes Educatius

Taller pràctic per a pares, mestres i mediadors on treballarem l’oralitat i la narració de contes mitjançant tècniques i estratègies senzilles que permeten captar l’atenció de l’oient, treballant la veu i la oralitat i descobrint els recursos visuals i tipogràfics que ens ofereixen els llibres.

La mecànica de la lectura

2n i 3er cicle de primària, 1er i 2n cicle ESO i Adults
45 minuts
A càrrec de: Equip de professionals coordinat per Mario Mañez

Taller que ens ofereix tècniques i eines per a practicar i millorar la mecànica de la lectura, en concret la mecànica de la lectura en veu alta. A través de la pràctica i jugant amb els textos aconseguirem millorar les nostres habilitats lectores.

Lectura dramatitzada de textos teatrals

2n cicle ESO, Batxillerat i adults
50 min
A càrrec de: Domingo Chinchilla

De tots els gèneres, el teatre és el que menys es planteja com a lectura literària. La lectura dramatitzada de textos teatrals és una de les formes de llegir teatre i permet accedir al teatre des de el seu caire literari i no escènic. També proporciona als participants la possibilitat d’expressar emocions i sentiments a través de la lectura així com desenvolupar eines de comunicació oral.

Lectura en veu alta amb tècniques teatrals

2n i 3r cicle de Primària, 1r i 2n cicle ESO i Adults
50 min
A càrrec de: Joanvi Cubedo

Millora de la lectura en veu alta a partir de les tècniques de la interpretació dramàtica, amb exercicis imaginatius de tipus individuals i col·lectius. Anàlisi i comprensió dels textos per comunicar-ho als receptors amb èmfasi, entonacions, ritmes i amb expressió oral i corporal.

Lectures dramàtiques

2n i 3r cicle de Primària, 1r i 2n cicle ESO i Adults
50 min
A càrrec de: Joanvi Cubedo

Procés de muntatge d’una sessió de lectura dramàtica d’un text teatral fins a la seua presentació al públic. Comprensió, anàlisi, plantejament escènic, repartiment, construcció dels personatges, anàlisi dels conflictes dramàtics, interacció dels personatges, muntatge, exercitació, assaig general i representació.

Llegint, contant, recitant…

2n i 3er cicle de primària, 1er i 2n cicle ESO i Adults
50 minuts sessió pràctica i 2 hores sessió teòrica amb els mestres
A càrrec de: Carles Cano

En aquest taller–conferència pretenem demostrar les virtuts de la lectura en veu alta amb una sèrie de lectures i recitats utilitzant diferents tècniques i materials com el kamishibai o teatre de paper, la lectura d’àlbums il·lustrats, el recitat de poemes, etc.

Poesia en veu alta

2n i 3er cicle de primària, 1er i 2n cicle ESO
45 min
A càrrec de: Ana Llàcer

Els textos poètics es presten especialment per a la lectura en veu alta. La màgia de les paraules es manifesta de forma especial en el seu ritme i convida a la seua repetició.

L’objectiu d’aquest taller és oferir eines que ens ajudaran a gaudir de la lectura en veu alta de la poesia.

Preparació del cos i la veu

2n i 3er cicle de primària, 1er i 2n cicle ESO i Adults
45 minuts
A càrrec de: Equip de professionals coordinat per Mario Mañez

Tècniques, habilitats i destresses per a preparar el cos i la veu amb l’objectiu de millorar la lectura en veu alta.

Rapsodes i Bululús

1er, 2n i 3er cicle de primària, 1er i 2n cicle ESO i Adults
1 hora
A càrrec de: Sènia. Projectes Educatius

Aquestes dues figures, tan fortament vinculades a la declamació davant un auditori, donen títol a un taller on intentarem, mitjançant jocs poètics i teatrals, prendre consciència de la importància de la veu i de la paraula viva a l’hora d’establir lligams amb un públic que ens escolta.

Taller didàctic de ràdio per Internet

2n i 3r cicle de primària, 1r i 2n cicle ESO i Adults
55 minuts
A càrrec de: Francesc Fenollosa

Activitat participativa i engrescadora amb la qual es pretén que l’alumnat prenga consciència de la pròpia veu, com a part indestriable de la seua personalitat, i que vulga utilitzar-la convenientment d’acord a les necessitats de comunicació oral en tots els aspectes de la vida, tot desenvolupant habilitats comunicatives i de treball en equip, a través d’una proposta que mai abans no han tingut l’ocasió d’experimentar.

Tècnica de la veu

2n i 3r cicle de Primària, 1r i 2n cicle ESO i Adults
50 min
A càrrec de: Joanvi Cubedo

Entrenament per aconseguir una respiració adequada, la projecció de la veu, tenir registres de velocitat, potencia, ressonàncies i no tenir disfonies.

Un tast de poesia

2n i 3er cicle de primària, 1er i 2n cicle ESO i Adults
1 hora
A càrrec de: Carles Cano

Taller- Espectacle per aprendre què és la poesia, aprendre a recitar i aprendre a gaudir-la a través del joc, l’humor i l’escenificació.

Una sessió d’entrenament

2n i 3er cicle de primària, 1er i 2n cicle ESO i Adults
de 15 a 20 minuts per sessió
A càrrec de: Equip de professionals coordinat per Mario Mañez

Una vegada dominades les tècniques de la lectura mecànica amb fluïdesa, el domini del cos i la veu, i per tal d’aconseguir una lectura en veu alta atractiva, capaç de fixar l’atenció del públic, cal programar diverses sessions d’entrenament ordenades i sistemàtiques.