Participants

Podran participar en el Certamen DE VIVA VEU tots els centres educatius, públics, privats o concertats, de la Comunitat Valenciana que imparteixen Educació Primària o Educació Secundària.

Per a participar en el Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta, el professorat haurà d’inscriure el centre educatiu mitjançant el formulari disponible al següent «enllaç».

El termini perquè els centres educatius puguen inscriure’s en el Certamen, aquest curs serà fins al 30 de novembre de 2022.

Cada centre escolar inscrit podrà participar en el Certamen en qualsevol de les quatre categories i en tantes aules com desitge. En el formulari de participació s’haurà d’indicar el nombre de grups participants i el nombre d’alumnes total que conforma cada grup.

Per als centres i per als alumnes la participació en el Certamen serà gratuïta.

L’idioma oficial del Certamen DE VIVA VEU serà el Valencià. Sols s’utilitzaran lectures en castellà en aquelles poblacions castellanoparlants o en aquelles que l’ajuntament i l’organització, per qüestions especials així ho acorden.