Participants

Poden participar en el Certamen DE VIVA VEU tots els centres educatius (públics, privats o concertats) de la Comunitat Valenciana que imparteixen Educació Primària o Educació Secundària.

Per a participar en el Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta, el professorat haurà d’inscriure el centre educatiu mitjançant el formulari disponible en el següent «enllaç».

Cada centre escolar inscrit pot participar en el Certamen DE VIVA VEU en qualsevol de les quatre categories existents i en tantes aules com desitge. En el formulari de participació s’ha d’indicar el nombre d’aules participants i el nombre d’alumnes total que conforma cada aula.

Per als centres i per als alumnes, la participació en el Certamen serà gratuïta.

L’idioma  del Certamen DE VIVA VEU podrà ser el Valencià o el Castellà, en funció dels ajuntaments que donen suport al projecte. Previ acord amb l’organització, es decideix si en el certamen local s’utilitza d’una de les dues llengües o les dues.