FAQS DE VIVA VEU

Preguntes i respostes més freqüents

DE VIVA VEU és un projecte educatiu, cultural i d’animació a la lectura, basat en accions al voltant del fet de «llegir en veu alta». El projecte genera propostes per a potenciar l’hàbit lector i les habilitats personals i comunicatives entre la població.

Entre les propostes del projecte DE VIVA VEU està la convocatòria anual del Certamen escolar DE VIVA VEU.

Es tracta d’un projecte que ajuda a despertar l’interés i el gust per la lectura, i que treballa la lectura en veu alta per millorar les capacitats. Pots consultar al següent enllaç tots els OBJECTIUS.

Podran participar en el Certamen DE VIVA VEU tots els centres educatius, públics, privats o concertats, de la Comunitat Valenciana que imparteixen Educació Primària o Educació Secundària.

Per a participar en el Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta, el professorat haurà d’inscriure el centre educatiu mitjançant el següent FORMULARI PROFESSORAT.

Podeu trobar en les CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ tota la informació necessària abans de fer la inscripció.

La primera fase del Certamen es realitza en els centres educatius. Els centres interessats a participar, després de realitzar la inscripció, rebran el material didàctic i l’assessorament necessari per a dur a terme aquesta primera fase del certamen.

Aquest material inclou:

 • Comunicació amb el professorat per programar la participació del centre.
 • Oferta de tallers pràctics de suport per al professorat, oberts a la participació dels professionals que tinguen interés.
 • Dossier didàctic com a material complementari per al treball a l’aula.
 • Llistat de lectures recomanades per treballar la lectura en veu alta.

No hi haurà pautes estrictes per a treballar la lectura a l’aula. Correspon al professorat triar la mecànica de treball.

Resulta convenient treballar les lectures recomanades pel Certamen DE VIVA VEU. D’aquestes lectures s’extrauran els fragments de text que els alumnes hauran de llegir en els respectius certàmens.

El Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta està destinat a l’alumnat d’Educació Primària i Secundària, que participaran segons els nivells educatius. Podeu trobar més informació sobre les QUATRE CATEGORIES possibles:

 • Teuladins (alumnat de 3r i 4t de primària)
 • Blavets (alumnat de 5é i 6é de primària)
 • Passerells (alumnat de 1r i 2n d’ESO)
 • Oronetes (alumnat de 3r i 4t d’ESO, en el cas del grup Oronetes, fan lectura col·lectiva en grups de tres).

Els Certàmens Locals s’organitzen amb el suport dels Ajuntaments i amb la participació dels alumnes seleccionats com a representants de cadascuna de les escoles de la població inscrita en l’activitat.

L’ajuntament donarà suport al projecte, participant en l’organització del Certamen Local, facilitant els espais i equipaments necessaris, i aportant una quantitat de recursos econòmics per a contribuir a les despeses d’organització general.

Els Ajuntaments o entitats locals que vulguen més informació per a participar en el projecte poden omplir el FORMULARI AJUNTAMENTS.

En el cas que en alguna població l’Ajuntament no vulga col·laborar en el Certamen DE VIVA VEU, però hi haja centres educatius que vulguen participar, aquests centres podran participar en un certamen que s’organitzarà directament des de l’Oficina Tècnica DE VIVA VEU fora de la població i que tindrà la categoria de Certamen Local així com la següent participació en el Certamen Final-Comunitat Valenciana.

Són tres fases:

 • Activitats als centres educatius
 • Certamen DE VIVA VEU-Local
 • Certamen DE VIVA VEU Final- Comunitat Valenciana

Enguany són un total de dotze títols, dividits per nivells.

Per al Certamen Local són dues lectures diferents. Una en valencià i una altra en castellà depenent de l’idioma que s’utilitza en cadascun dels Certàmens Locals.

Per al Certamen Final-Comunitat Valenciana es tracta del mateix llibre en castellà i en valencià, també segons nivells educatius.

Podeu trobar al següent enllaç la LLISTA DE LECTURES RECOMANADES.

En la primera fase, cada centre elegirà els seus representants per a participar en el Certamen Local. 

El nombre d’alumnes que participen com a lectors representants de cada centre en el Certamen Local es dictaminarà des de l’organització, segons el nombre de centres, alumnes i grups que participen en cada població.

Cada centre elegirà els seus representants per a la fase local segons els seus criteris. A més d’elegir als representants, haurà d’elegir dos suplents per cada categoria en la qual participe, per si el titular no pot acudir al Certamen.

En cap cas, un alumne finalista en la final de la Comunitat Valenciana d’anteriors certàmens es pot presentar en la mateixa categoria. Sí que ho pot fer, però, en les altres categories que li pertoquen pel nivell acadèmic que curse.

Els Certàmens Locals s’organitzaran amb la col·laboració dels Ajuntaments de cada localitat participant. L’espai, la data i l’hora de cada acte local s’establirà des de l’organització del Certamen DE VIVA VEU amb coordinació amb l’ajuntament de cada localitat.

Els Certàmens Locals es realitzaran a partir del segon trimestre del curs, a la mateixa localitat dels centres educatius. Serà fora de l’horari lectiu perquè es tracta d’un acte social on el públic (companys, mestres, pares, mares, familiars, amics…) puguen gaudir del treball que s’ha fet a l’aula.

En cada Certamen Local, participaran els alumnes que hagen estat elegits com a representants dels centres. En cap cas podrà participar en el Certamen Local cap alumne que no haja sigut seleccionat com a representant o suplent en aquesta fase. Tampoc podrà participar cap grup de la categoria Oronetes que no estiga format per tres membres.

Vint dies abans de la data proposada per al Certamen Local, cada centre educatiu haurà de fer arribar a l’oficina tècnica DE VIVA VEU el nom dels seleccionats i els suplents que participaran en el Certamen. Una vegada l’organització dispose dels noms, farà arribar al centre els fragments elegits per al Certamen.

Fragments. Els fragments que l’alumnat haurà de llegir en el Certamen Local s’extrauran de les lectures recomanades.

L’oficina tècnica els enviarà al centre 10 dies abans de l’acte, perquè l’alumnat els treballe. Dels fragments que s’hi envien, l’alumnat en llegirà només un el dia del Certamen. L’ordre de lectura es determinarà per sorteig en el mateix acte.

En el cas del grup d’Oronetes, que fa lectura col·lectiva, el text estarà marcat amb tres colors que indiquen els tres personatges que intervenen en la lectura. Cada alumne ha de llegir un dels colors de lectura. Els centres educatius hauran d’imprimir els fragments a color perquè l’alumnat comprenga adequadament la lectura que ha de fer del text.

La lectura dels textos haurà de ser una lectura comunicativa, no una lectura dramatitzada. Per tant, el comité de selecció valorarà que es pose èmfasi en el significat del text i en la comunicació.

A la celebració de cada Certamen Local, un comité de selecció especialitzat, format per tres membres amb vot individual i amb l’ajuda del vot del públic assistent, elegirà els representants de cada població per al Certamen Final.

Els tres membres seran: un membre representant de l’Ajuntament o entitat encarregada d’organitzar l’acte; un membre de FULL Fundació pel Llibre i la Lectura, entitat que impulsa el projecte, i un membre de l’oficina tècnica de DE VIVA VEU.

Al Certamen Final-Comunitat Valenciana hi participaran els representants seleccionats en tots els Certàmens Locals de les poblacions inscrites en el projecte. 

La mecànica de preparació del Certamen Final serà la mateixa que la del Certamen Local. Els fragments que l’alumnat haurà de llegir en el Certamen Final s’extrauran de les lectures recomanades i s’enviaran al centre 10 dies abans de l’acte, perquè l’alumnat els treballe. Dels fragments que es remetran, l’alumnat en llegirà només un el dia del Certamen. L’ordre de lectura es determinarà per sorteig en el mateix acte.

La lectura dels textos haurà de ser una lectura comunicativa, no una lectura dramatitzada. Per tant, el comité de selecció  valorarà que es pose èmfasi en el significat del text i en la comunicació.

Se celebrarà a principi del mes de juny en un teatre o auditori adequat a les necessitats.

En cap cas podrà participar en el Certamen Final cap alumne que no haja sigut seleccionat com a representant o suplent en la fase local. Tampoc podrà participar cap grup de la categoria Oronetes que no estiga format per tres membres.

El desplaçament dels representants, els companys i companyes, professorat i resta d’assistents al Certamen Local i al Certamen Final anirà a càrrec d’ells mateixos.

Un comité de selecció especialitzat elegirà cinc reconeixements de cada categoria com a finalistes de la del Certamen Final DE VIVA VEU.

Tots els participants en el Certamen Final-Comunitat rebran un llibre i un diploma de participació.

Els finalistes rebran un lot de llibres. 

Els suplents també rebran un reconeixement.

FULL, Fundació pel Llibre i la Lectura i FEETS. GESTIÓ DE PROJECTES S.L.

El Certamen DE VIVA VEU compta amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana i els ajuntaments que donen suport al projecte. També, rep el suport de Caixa Popular.