CURSOS I TALLERS

DE VIVA VEU facilita un catàleg de propostes per a l’organització de CURSOSTALLERS. Són propostes professionals per a facilitar l’experiència de la lectura en veu alta, dirigides a mestres, pares, alumnes, clubs de lectura, educació d’adults i membres d’altres col·lectius i associacions.

Com sonen les paraules?

2n i 3r cicle de primària,
1r i 2n cicle ESO i Adults
55 minuts
A càrrec de Francesc Fenollosa

Com sonen les paraules?

Mitjançant les tècniques, ferramentes i recursos del doblatge de pel·lícules, desenvoluparem una activitat que potenciarà la pràctica de la lectura en veu alta i que afavorirà el plaer i el goig, ja que permetrà als assistents realitzar locucions i escoltar la pròpia veu.

Una sessió d'entrenament

2n i 3r cicle de primària, 1r i 2n cicle ESO i Adults
de 15 a 20 minuts per sessió
A càrrec de Equip de professionals

Una sessió d'entrenament

Una vegada dominades les tècniques de la lectura mecànica amb fluïdesa, el domini del cos i la veu, i per tal d’aconseguir una lectura en veu alta atractiva, capaç de fixar l’atenció del públic, cal programar diverses sessions d’entrenament ordenades i sistemàtiques.

Descobrint la veu

Mestres, professors, pares, mares, mediadors
2 hores
A càrrec de Carmen Cano

Descobrint la veu

Els mestres i professors/es pateixen afonies i disfonies amb certa freqüència i poden arribar a presentar nòduls i/o pòlips. Aquests problemes es vinculen amb un mal ús de l'aparell fonador, que es produeix molt sovint per desconeixement. En aquest taller, es proporcionarà informació, consells i exercicis d'utilitat per tenir cura i usar millor aquest instrument fonamental per a la feina dels docents.

El so de la nostra veu

Adaptable a tots els públics
60/120 minuts. Adaptable segons necessitats
A càrrec de l'Equip tècnic de Feets Gestió de Projectes

El so de la nostra veu

Taller per a experimentar sobre el so de la nostra veu a través de gravacions de lectures en veu alta. Farem demostracions de les possibilitats i les ferramentes que ofereix la tècnica i els recursos de gravació de la veu. Una activitat que permetrà als assistents prendre consciència de la pròpia veu i veure com es poden millorar els resultats.

Gaudint i descobrint la nostra veu

Docents, professionals de la comunicació, actors, alumnes, etc.
(pot adaptar-se per a fer amb pares i xiquets)
3 hores - adaptable
A càrrec de Carmen Cano

Gaudint i descobrint la nostra veu

L’objectiu principal és adquirir consciència del propi instrument sonor, de la nostra capacitat per comunicar-nos i expressar-nos oralment sense traves. Descobrirem els mecanismes per treure el màxim rendiment de la nostra capacitat vocal, prendrem consciència dels hàbits que interfereixen en l’emissió lliure de la veu i treballarem la consciència corporal.

Jugant amb la veu i les paraules

Adaptable a tots els públics
2 hores
A càrrec de Carmen Cano

Jugant amb la veu i les paraules

En aquest taller jugarem amb la veu i les paraules fent-nos servir tant de les possibilitats immenses que tenim amb la nostra veu (efectes, sorolls, ritme, instruments musicals) com de la diversitat d’interpretació de les paraules i del poder que tenen d'emocionar, suggestionar, atemorir, entusiasmar, etc.

Un tast de poesia

2n i 3r cicle de primària, 1r i 2n cicle ESO i Adults
1 hora
A càrrec de Carles Cano

Un tast de poesia

Taller- Espectacle per aprendre què és la poesia, aprendre a recitar i aprendre a gaudir-la a través del joc, l’humor i l’escenificació.

Lectura dramatitzada de textos teatrals

2n cicle ESO, Batxillerat i adults
50 min
A càrrec de Domingo Chinchilla

Lectura dramatitzada de textos teatrals

De tots els gèneres, el teatre és el que menys es planteja com a lectura literària. La lectura dramatitzada de textos teatrals és una de les formes de llegir teatre i permet accedir al teatre des del seu caire literari i no escènic. També proporciona als participants la possibilitat d’expressar emocions i sentiments a través de la lectura així com desenvolupar eines de comunicació oral.

Lectura en veu alta amb tècniques teatrals

2n i 3r cicle de Primària,
1r i 2n cicle ESO i Adults
50 min
A càrrec de professionals

Lectura en veu alta amb tècniques teatrals

Millora de la lectura en veu alta a partir de les tècniques de la interpretació dramàtica, amb exercicis imaginatius de tipus individuals i col·lectius. Anàlisi i comprensió dels textos per comunicar-ho als receptors amb èmfasi, entonacions, ritmes i amb expressió oral i corporal.

Lectures dramàtiques

2n i 3r cicle de Primària,
1r i 2n cicle ESO i Adults
50 min
A càrrec de professionals

Lectures dramàtiques

Procés de muntatge d’una sessió de lectura dramàtica d’un text teatral fins a la seua presentació al públic. Comprensió, anàlisi, plantejament escènic, repartiment, construcció dels personatges, anàlisi dels conflictes dramàtics, interacció dels personatges, muntatge, exercitació, assaig general i representació.

Llegim en veu alta

Adaptable a tots els públics
60 minuts per sessió
A càrrec de l'Equip tècnic de Feets Gestió Projectes SLU

Llegim en veu alta

En aquest taller realitzem un breu recorregut pel món de la lectura en veu alta. Descobrim les modalitats de lectura en veu alta, les tècniques a tenir en compte i finalitzem el taller amb una sessió d’entrenament: exercicis vocals i posada en pràctica de les tècniques de lectura en veu alta.

Llegint, contant, recitant...

2n i 3r cicle de primària,
1r i 2n cicle ESO i Adults
50 minuts sessió pràctica i 2 hores sessió teòrica amb els mestres
A càrrec de Carles Cano

Llegint, contant, recitant...

En aquest taller–conferència pretenem demostrar les virtuts de la lectura en veu alta amb una sèrie de lectures i recitats utilitzant diferents tècniques i materials com el kamishibai o teatre de paper, la lectura d’àlbums il·lustrats, el recitat de poemes, etc.

Taller didàctic de ràdio per Internet

2n i 3r cicle de primària, 1r i 2n cicle ESO i Adults
55 minuts
A càrrec de Francesc Fenollosa

Taller didàctic de ràdio per Internet

Activitat participativa i engrescadora amb la qual es pretén que l'alumnat prenga consciència de la pròpia veu, com a part indestriable de la seua personalitat, i que vulga utilitzar-la convenientment d'acord a les necessitats de comunicació oral en tots els aspectes de la vida, tot desenvolupant habilitats comunicatives i de treball en equip, a través d'una proposta que mai abans no han tingut l'ocasió d'experimentar.

Pares i mares que lligen contes

Adults
1 hora
A càrrec de Carles Cano

Pares i mares que lligen contes

"«La noche es la oscuridad, la amenaza, un mundo no controlado por la razón, y todos los niños la temen. Llega la hora de acostarse y, a causa de ese temor, no quieren quedarse solos en sus camas. Es el momento de los cuentos, que son un procedimiento retardatorio» (Gustavo Martín Garzo).

Poesia en veu alta

2n i 3r cicle de primària, 1r i 2n cicle ESO
45 min
A càrrec de professionals

Poesia en veu alta

"Els textos poètics es presten especialment per a la lectura en veu alta. La màgia de les paraules es manifesta de forma especial en el seu ritme i convida a la seua repetició. L’objectiu d’aquest taller és oferir eines que ens ajudaran a gaudir de la lectura en veu alta de la poesia."

Rebre informació del taller/curs: